A-kassa vid byte av fackförbund

Vår A-kassa är vår livlina och vår trygghet när tiderna blir mer osäkra. Det är tack vare ditt medlemskap i ett fackförbund som du har rätt till A-kassa. Det är alltid möjliga att byta fackförbund och fortfarande ha kvar sin A-kassa. Det är dock otroligt viktig att det inte bli något avbrott i denna process, eftersom det kan innebära att du inte har rätt till din maximala A-kassa om du skulle bli avskedad eller tvingas sluta inom ett år, utan får nöja dig men ingångssumman. Detta beror på regeln som säger att du måste ha varit medlem i 12 månader innan du kan räkna med en summa som baseras på din tidigare inkomst.

För att undvika sådana här tråkigheter är det viktigt att inte skapa ett glapp mellan de olika medlemskapen. Du måste alltså begära att lämna ett fackförbund i slutet av månaden samtidigt som du begär att bli medlem i det som du tänkt ska bli ditt framtida fackförbund.